Blogi

Teknologialla tuloksia aivokuntoutuksessa

Merja Jokinen sairastui aivoverenkiertohäiriöön syksyllä 2016, jonka seurauksena hänellä on oikeanpuoleinen hemiplegia. Koska oikean käden toimintakyky on heikentynyt merkittävästi, hän on saanut Tutoris Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa fysio- ja toimintaterapiaa Kelan maksusitoumuksella. Tänä keväänä hän pääsi intensiiviseen RecoveriX-aivokuntoutukseen, joka on Merjan mukaan tuntunut heti alusta saakka hyvältä ja toiveet oikean käden toimintakyvyn paranemisesta ovat korkealla. Jo nyt käsi irtoaa kyljestä paremmin. Merja on huomannut harjoittelun aikana suurimman eron ranteen liikkuvuudessa eli harjoittelun aikana ranteen liike laajenee. Myös sormet aukeavat nyt paremmin. Intensiivinen mielikuvaharjoittelu ei ole aiheuttanut Merjalle kipuja, eikä ole tuonut mukanaan muitakaan outoja tuntemuksia. Päinvastoin, se on ollut motivoivaa!

Intensiivinen mielikuvaharjoittelu ei ole aiheuttanut Merjalle kipuja, eikä ole tuonut mukanaan muitakaan outoja tuntemuksia. Päinvastoin, se on ollut motivoivaa!

recoverix-aivokuntoutuksessa saavutettiin Jo toisen harjoituskerran jälkeen kuntoutustaso

Ennen terapiajaksoa Merja täytti esitietolomakkeet ja ensimmäisellä tapaamiskerralla hänet haastateltiin ja tehtiin alkumittaukset. Yhdessä terapeutin kanssa Merja teki yksilölliset tavoitteet ja terapiasuunnitelman tälle jaksolle. Merjan tavoitteena on toimia tulevaisuudessa kaksikätisesti sekä kirjoittaa paremmin. Merja on virkannut ennen sairastumistaan ja sen onnistuminen jälleen olisi hieno asia.

Merjan tavoitteena on toimia tulevaisuudessa kaksikätisesti sekä kirjoittaa paremmin.

RecoveriX -kuntoutus alkoi toukokuussa ja tähän mennessä takana on kahdeksan harjoittelukertaa. Merja on tehnyt vastaanotolla hänelle yksilöllisesti suunniteltua harjoitusohjelmaa kolme kertaa viikossa ja jo toisen harjoituskerran jälkeen hän saavutti kuntoutustason eli Rehabin. Harjoittelussa on kyse siitä, että kuullessaan äänimerkin Merja miettii haluttua liikettä. Liikkeen ajattelu laukaisee sähköstimulaation ja liikkeen Merjan käteen sekä näytöllä näkyvän virtuaalikäden liikkeen. Ilman mielikuvaa sähköä ei tule, eikä liike toteudu. Tämän kaksoisstimulaation on todettu vahvistavan neuraalisia yhteyksiä ja aivojen uudelleen muovautumista tehokkaasti. Merjalla on käytössään näyttö ja terapeutilla omansa, josta he seuraavat harjoittelun etenemistä ja lopuksi yhdessä palautetta.

Aivojen vaurioituminen saattaa estää kykysi liikkua, mutta harvemmin kykyäsi kuvitella liikettä

Terapiaa toteutetaan yhteensä vähintään 25h. Vastaanotolla toteutettavan harjoitusohjelman lisäksi Merjalle on ohjattu kotiin aluksi rissanvetoja kerran päivässä sekä kahdella kädellä mukin nostamista. Kotiharjoituksia terapeutti ohjaa tarvittaessa myös etäyhteyden avulla. Tällä hetkellä Merjan harjoittelun toteutumisprosentti on hienosti 92,5/100 prosenttia. Eli hän osaa hyvin kohdentaa ajatuksensa oikeaan yläraajaan ja haluttuun ranteen ojennusliikkeeseen. Merjan tavoitteena on 240 toistoa, mutta siihen edetään rauhallisesti. Ei ole tarkoituksenmukaista ylirasittaa hermostoa ja siksi on tärkeää pitää taukoja. Alussa Merja tunsikin harjoittelun yhteydessä väsymystä melko paljon, mutta se on vähentynyt kuntoutuskertojen aikana. Terapiajakson lopussa Merja vielä haastellaan uudelleen ja tehdään loppumittaukset.

Lisätietoja RecoveriX -kuntoutuksesta löydät osoitteesta: https://www.tutoris.fi/palvelut/kuntoutus/fysioterapia/tutorisfysio/recoverix-aivokuntoutus/

tai voit soittaa meille ja keskustella asiantuntijoidemme kanssa
Tutoris Pirkanmaan Erikoiskuntoutus p. 03 3126 0300
TutorisFysio Oulu p. 020 742 4400

Aivokuntoutuksen hyödyt

  • Kehonosien tunnistaminen helpottuu
  • Parantaa raajan toimintaa
  • Vaikuttaa positiivisesti tasapainoon ja kävelyn laatuun
  • Parantaa keskittymiskykyä ja vireystilaa
  • Kohentaa kielellisiä taitoja
  • Kuntoutujan arki helpottuu omatoimisuuden lisääntyessä

 

cred. MDT, NDT/Bobath terapeutti, kipufysioterapeutti Heidi Haromo, Tutoris Oy – Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Tutoris-konserniin kuuluva Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Tampereella ja Oulussa sijaitseva TutorisFysio tarjoavat neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneita puhe-, toiminta- ja fysioterapiaterapiapalveluja. Recoverix -aivokuntoutukseen pääsee Kelan ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla, itsemaksavana sekä sairaanhoitopiirien ja kuntien maksusitoumuksilla erityistason/vaativan tason terapiana. Haettaessa maksusitoumusta tulee tavoitteet perustella selkeästi; mitä lisäarvoa RecoveriX-kuntoutusmuoto tuo kuntoutujan terapiaan sekä arjessa toimimiseen. Erona muihin yläraajan kuntoutusmenetelmiin (esim. tehostettu käden käyttö tai terapeuttinen harjoittelu), RecoveriX-kuntoutusta voidaan toteuttaa vaikka raajassa ei olisi lainkaan aktiivista liikettä.