Tutoris

TUTORIS I SIFFROR

  • 14 Regioncentra
  • 217 Anställda
  • 4,2/5 Välbefinnande i arbetet
  • 3700 Rehabiliterade kunder år 2017
  • 4,84/5 Kundnöjdhet

Tutoris Oy är ett finländskt, landsomfattande företag, som erbjuder leverantör rehabiliterings- och omsorgstjänster.

Tutoris producerar tal-, ergo- och fysioterapitjänster för personer i alla åldrar samt omsorgstjänster för äldre. Regionala centra finns i Lappland, sydvästra Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Österbotten, Norra Savolax, Nyland, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Savolax, Norra Karelen, Egentliga Tavastland och Egentliga Finland. Tutoris sysselsätter för närvarande mer än 200 personer i rehabiliteringsbranschen.

Högkvalitativa rehabiliterings- och omsorgstjänster produceras för social- och hälsovårdsorganisationer och för andra inom branschen, till exempel Folkpensionsanstalten, kommuner, centralsjukhus, försäkringsbolag, föreningar, företag och privatpersoner. Tutoris testar och undersöker ständigt lättare, effektivare och mer kostnadseffektiva metoder i takt med att teknologin utvecklas.

Ett av huvudmålen för Tutoris är att bli världens bästa arbetsplats för alla tutorer. Detta är målet med projektet Unelmatiimi, som ska hjälpa teamen att själva skapa det bästa sättet att leva, vara och arbeta. Med hjälp av TutorisOsaamo kan anställda utveckla sitt eget kunnande under hela arbetskarriären och värna om sin egen arbetshälsa.

Tutoris är en pionjär inom branschen och har infört en ny typ av verksamhetsmodell, Startti-Matka-Pysäkki®, där tjänsterna planeras och genomförs i samarbete med beställaren och användaren i deras egna miljöer.

Tutoris har ett koncept som är värt att utveckla, bra samarbetspartner, en rättvis kommersiell verksamhet och engagerade experter, som gillar att arbeta tillsammans och har god laganda. Detta återspeglas i att vi utsetts till Finlands bästa och Europas 15:e bästa arbetsplats. År 2016 fick Tutoris priset Familjevänlig arbetsplats. Företaget har också varit framgångsrikt i Starkast i Finland-undersökningarna.

För en välmående och frisk person är det ett nöje att arbeta!

 

Tutoris värden

Öppenhet
Tillförlitlighet
Humanitet
Kreativitet
Gemenskapskänsla och aktivitet

 

TUTORIS SAMHÄLLELIGA ANSVAR

Tutoris Oy använder största delen av sin vinst för att utveckla sin verksamhet och personalens välbefinnande samt donerar årligen en del av vinsten till samhälleliga understödsobjekt. En del av vinsten styrs direkt till personalens heltäckande bonussystem, utveckling av personalens välbefinnande samt till Osaamo.

För att stöda barnfamiljer och unga har vi bl.a. arrangerat gratiskonserter. Signmark har uppträtt för de ungas och barnens drömmar och Pertti Kurikan nimipäivät för utvecklingsstördas självständighet och för att skingra fördomarna gentemot dem. Företaget har ett Plan-fadderbarn och fadderidrottare, vars verksamhet stöds. Företaget organiserar ibland också välbefinnandeeftermiddagar som är öppna för alla och sportdagar för specialgrupper. År 2017 erbjöd Tutoris Oy hundra finländska barn möjligheten att delta i R- och S-skola gratis.

Företaget erbjuder året runt praktik- och arbetsprövningsplatser både för studerande inom branschen och personer som ännu funderar på/söker bransch. Sommarjobbsplatser erbjuds till studerande från många olika branscher.

Företaget stöder finsk utbildning och utveckling även på en bredare skala. TutorisRahasto beviljar stipendier till logopediinstitutionerna på Åbo, Tammerfors, Helsingfors och Uleobårgs universitet samt Åbo Akademi så att bristen på talterapeuter ska minska. Utöver fonden stöder företaget personer som bedriver fortsatta studier.

Tutoris är med i social- och hälsovårdsreformen genom att bilda nätverk med aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen och deltar aktivt i utvecklings- och pilotprojekt i olika regioner/landskap.