Teknikassisterad rehabilitering

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. vån
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Tel. 03 3126 0300

VAD ÄR TEKNIKASSISTERAD REHABILITERING?

Teknikassisterad rehabilitering utnyttjar den senaste tekniken och tillämpningar av den. Träning i en virtuell värld har i flera studier konstaterats stimulera hjärnan till en motiverande träning och på så vis främja rehabiliteringen.  Tack vare tekniken blir rehabiliteringen effektivare, mer stimulerande och tryggare, då den möjliggör en mer individuell, mer regelbunden och mer medveten träning.

Teknikassisterad rehabilitering används förutom för neurologiska rehabiliteringsklienter även för att hjälpa smärtpatienter, personer som lider av resttillstånd efter olika trauman och personer som brottas med vanliga problem i stöd- och rörelseorganen.

Med hjälp av en maskin är det möjligt att utföra rörelsen som ska tränas, även om de egna krafterna och koordinationen i handen inte skulle räcka till. Maskinen assisterar rörelsen som ska tränas och med hjälp av den får man flera repetitioner. I teknikassisterad rehabilitering är det viktigaste ändå inte maskinerna utan människan.

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus teknikassisterade klinik är den första kliniken i Finland som är planerad för teknikassisterad, skärmbaserad rehabilitering. Vi har lyckats utveckla en rehabiliteringsform som förbättrar träningens effekt och motiverar på ett nytt sätt.

 

VAD ÄR EFFEKTERNA AV TEKNIKASSISTERAD REHABILITERING BASERADE PÅ?

Du tränar mer effektivt

 • Personliga utgångslägen och målsättningar beaktas
 • Automatiserad handledning
 • Heltäckande feedback förbättrar prestationen

Effekterna av träningen förbättras

 • Repetitionerna ökar
 • Rörelsebanorna utvecklas
 • Den virtuella världen erbjuder stimulans

Konsekvent feedback

 • Rikligt med mätresultat och feedback, som tolkas av en expert
 • I tolkningen beaktas de individuella utgångslägena och målen
 • Träningens riktning kan ändras snabbt

 

 

VAD INGÅR I EN TEKNIKASSISTERAD REHABILITERING?

Teknikassisterad rehabilitering passar mycket väl för rehabilitering av neurologiska symtombilder, med undantag för svårt handikappade patienter. Till de mest typiska neurologiska symtombilderna hör förlamning till följd av störningar i hjärnans blodcirkulation, hjärnskada eller ryggmärgsskada. Utgångsläget kan lika väl vara ett problem relaterat till nervernas ämnesomsättning eller ett symtom som beror på MS eller Parkinsons sjukdom. Neurologiska symtom är också relaterade till muskelsjukdomar, CP-skada och utvecklingsstörningar.

Vi anser att det viktigaste i teknikassisterad rehabilitering är människorna, inte maskinerna. Avsikten med tekniken och utrustningen är att göra träningen mer meningsfull, säkrare och effektivare. För oss är det viktigt att du som klient verkligen drar nytta av träningen. Utrustningen har skaffats med tanke på din rehabilitering, för enligt vår erfarenhet är en teknikassisterad klinik ett trevligt, motiverande och effektivt sätt att träna.

 

HUR FÅR JAG EN REHABILITERINGSPLATS?

Till rehabiliteringen kommer man oftast med remiss från läkare och betalningsförbindelse, där betalaren är FPA, ett försäkringsbolag, arbetsgivaren eller din egen hemkommun. Till oss kan du också komma som självbetalande.

TEKNIKASSISTERAD GRUPP

Flerformsterapi tillsammans med en fysio- och en ergoterapeut.

Upplevelse av gemenskap

 • Kamratstöd och delade erfarenheter motiverar
 • Inte för stora gruppstorlekar
 • Handledaren ger verksamheten ett ansikte

Fråga mer av personalen genom att ringa 03 3126 0300.