Psykofysisk fysioterapi

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. vån
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Tel. 03 3126 0300

 VAD ÄR PSYKOFYSISK FYSIOTERAPI?

Psykofysisk fysioterapi är ett specialområde inom fysioterapi där människan bemöts på ett heltäckande sätt. Psykofysisk fysioterapi bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Med de insikter som uppstår i det kroppsliga arbetet kan människan hitta nya sätt att klara sig och nya verksamhetsmodeller i sin egen vardag.

I psykofysisk fysioterapi används bl.a. övningar som stöder rörelse och kroppsmedvetenhet, arbete med andningen samt olika avslappningsövningar. När genomförandet av terapin framskrider kan upplevelsen, identifieringen och acceptansen av den egna kroppen och dess reaktioner utvecklas och förståelsen för sig själv öka.
 

HUR KAN JAG FÅ PSYKOFYSISK FYSIOTERAPI?

Till psykofysisk fysioterapi kan man komma utan remiss eller med remiss gjord av läkare (SV₃FM), varpå man får ersättning för vården enligt sjukförsäkringslagen. Psykofysisk fysioterapi lämpar sig för rehabilitering ordnad av FPA.

VAD ÄR FÖRDELARNA MED PSYKOFYSISK FYSIOTERAPI?

Med psykofysisk fysioterapi kan man underlätta även svåra symtom, stöda identifieringen och regleringen av de egna resurserna i olika livssituationer. Med hjälp av psykofysisk fysioterapi kan man till exempel bygga ett säkert och förtroendefullt förhållande till sin egen kropp, lära sig avslappning, smärt- och stresshantering samt reglering av belastning och alternativa sätt att röra på sig.

Psykofysisk fysioterapi rekommenderas bl.a. för

  • Ångest, spänning
  • Stress, utmattning, depression
  • Sömnstörningar, sömnlöshet
  • Långvariga smärttillstånd
  • Ätstörningar
  • Posttraumatiska symtom
  • Svårigheter med grundläggande rörelser och kroppsuppfattning