Dagrehabilitering

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. vån
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Tel. 03 3126 0300

DAGREHABILITERING

Vi ordnar effektiviserad, mångprofessionell rehabilitering som dagrehabilitering för klienter med rehabiliteringsbehov på grund av sjukdom eller invalidisering. I genomförandet deltar alltid en fysio- och en ergoterapeut. Beroende på rehabiliteringsformen kan dessutom en psykolog, socialarbetare, fotterapeut och massör delta i rehabiliteringen.

Dagrehabiliteringsformer

 • Effektiviserad användning av händerna
 • Gångrehabilitering
 • Smärtkontroll
 • Rehabilitering av hjärnskada

Dagrehabiliteringens målsättning är att aktivera rehabiliteringsklienten att upprätthålla och förbättra sin funktions- och/eller arbetsförmåga. Till kurserna kan man komma med en betalningsförbindelse (t.ex. FPA, den egna hemkommunen, ett försäkringsbolag) eller genom att betala själv.

 

Rehabiliteringshelheten

 • liten grupp på 4 personer
 • Under 4–6 månader två intensivperioder + rehabiliteringsdagar som genomförs under mellanperioden
 • Programmet stöds av handledda hemövningar
 • En rehabiliteringsdag är fem timmar lång inklusive lunchpaus och en liten vilopaus mellan programmen
 • Närstående kan delta i en rehabiliteringsdag och får då information om den anhörigas rehabilitering
 • Rehabiliteringslokalerna är tillgängliga, för kursdeltagarna finns ett vilorum
 • Vid lunch, toalettbesök och medicinering fås den assistans som behövs

 

ANSÖKA OM DAGTERAPIPLATS

Kontakta oss på telefon (03) 3126 0300