Barnfysioterapi

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. vån
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Tel. 03 3126 0300

VAD ÄR BARNFYSIOTERAPI?

Barnfysioterapins målsättning är att förbättra och upprätthålla barnets funktions- och rörelseförmåga genom att hjälpa barnet att uppleva så mångsidiga och normala rörelsemodeller som möjligt.

I barnfysioterapi stöds barnets deltagande i lek, utbildning, fritidsaktiviteter och det sociala livet trots sjukdomen eller smärtan. Rehabiliteringen utgår från barnets och familjens behov, och målsättningarna för den skapas tillsammans med familjerna.

Barnfysioterapin genomförs i våra lokaler samt som hem-, skol- och daghemsbesök.

Barnfysioterapins målsättningar

 • hjälpa barnet att få mångsidiga och normala rörelseupplevelser
 • göra det möjligt för barnet att röra sig och utföra dagliga aktiviteter handlingskraftigt och självständigt
 • vid behov att vara till hjälp vid valet av hjälputrustning
 • handleda och stöda familjen och näromgivningen för att uppnå gemensamma mål

Våra kompetensområden

 • Smärtrehabilitering
 • Neurologisk rehabilitering
 • Reumatiska sjukdomar
 • Störningar i stöd- och rörelseorganen
 • Sjukdomar i andningsorganen
 • Teknikassisterad rehabilitering
 • Psykofysisk fysioterapi
 • Bassängterapi

BARNKLINIKEN

I Pirkanmaan Erikoiskuntoutus nya lokaler i Koskikeskus har en barnklinik öppnats där vi praktiserar mångprofessionell rehabilitering. Utrustningen har skaffats med hänsyn till en mångsidig rehabilitering för barnen.

Fysio-, ergo- och talterapeuterna som genomför rehabiliteringen på barnkliniken är insatta i rehabilitering av barn. Barnet kan på samma gång träffa till exempel två experter från olika specialområden. Barnkliniken stöder tanken om en rehabiliteringsväg där rehabiliteringsklienten gör resan och experterna kommer till klienten.