Hundassisterad fysioterapi

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. vån
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Tel. 03 3126 0300

VAD ÄR HUNDASSISTERAD FYSIOTERAPI?

Hundassisterad fysioterapi är målinriktad terapi där hunden alltid har en motiverad roll eller uppgift. Ett djur höjer ofta rehabiliteringsklientens motivation till träningen. Vanligtvis ökar också behovet av kommunikation, uppmärksamhet och minnesfunktioner.

Man kommunicerar med rehabiliteringshunden genom verbala befallningar och handsignaler. Kommunikationssättet bestäms enligt rehabiliteringsklientens funktionsförmåga och terapins målsättningar.

 

DEN HUNDASSISTERADE FYSIOTERAPINS MÅLSÄTTNINGAR

Terapins målsättningar är i enlighet med rehabiliteringsplanen, även om största delen av övningarna görs i samspel med hunden. Enbart viljan att arbeta med en hund räcker ändå inte, utan terapin måste ha tydliga målsättningar. Terapeuten bör utvärdera om rehabiliteringsklienten skulle ha nytta av speciellt hundassisterad fysioterapi.

 

MER INFORMATION

Piia Manninen, 044 726 0307, piia.manninen@tutoris.fi

PRESENTATION AV REHABILITERINGSHUNDEN

Vår rehabiliteringshund heter Sisu och handleds av fysioterapeut Piia Manninen. Sisu är en officiell fostrings- och rehabiliteringshund, det vill säga har klarat Hundar inom fostran och rehabilitering rf:s lämplighetsprov och skolning. På så sätt har den också titeln nyttohund, som fastställs av Kennelklubben.

sisu2