Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä ohjaten lähiympäristöä.

Hae terapiaan

Kenelle?

 • Pulmat liikunnallisissa taidoissa
 • Käsien käytön haasteet
 • Kuvien ja ympäristön hahmottamisen ongelmat
 • Keskittymisvaikeudet
 • Vuorovaikutuksen ongelmat
 • Päivittäisten toimintojen haasteet
 • Vaikeudet leikki- ja koulutaidoissa

Miten?

 • Kelan maksusitoumuksella
 • Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien maksusitoumuksella
 • Itse maksavana

Toteutus

 • Kuntoutamme ja arvioimme. Tarjoamme moniammatillista  vaativan kuntoutuksen erikoisosaamista, jossa kuntoutuja saa arkeensa oikeat asiantuntijat tuekseen joustavammin.
 • Toteutamme. Arkikuntoutusta toteutamme yksilö- tai ryhmäterapiana kasvotusten tai etäyhteyksin.

Vahvuutemme

 • Moniammatillinen kuntoutus
 • Kuntoutuksen toteuttaminen arjessa ja lähiyhteisön ohjaus
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutus
 • Tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen kuntoutus
 • Psyykkiset sairaudet
 • Jatkuva kouluttautuminen
 • Etäkuntoutus (lue lisää täältä)

Noudatamme toimintaterapiapalveluiden tuottamisessa Kelan avokuntoutuksen standardia.

Hae terapiaan tai kysy lisää toimintaterapiapalveluistamme erikoiskuntoutus@tutoris.fi.