Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset

Tutoris tarjoaa yksilöllisesti räätälöityjä tilauskoulutuksia.

Tutoriksen tilauskoulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.
Kouluttajina toimivat puhe-, toiminta- ja fysioterapia-alan asiantuntijamme.

Alla esimerkkejä koulutuspaketeista.

 

Nieleminen

AIKUISNEUROLOGISEN JA VUODEPOTILAAN NIELEMINEN JA RUOKAILU

Koulutuksen tavoite:
Henkilökunta ymmärtää nielemisen ja ruokailun merkityksen neurologisen ja vuodepotilaan perushoidossa ja osaa huomioida niihin liittyviä tekijöitä.

Koulutuksen sisältö:

  1. Nielemistoiminta
  2. Perusasioiden merkitys nielemiseen
  3. Nielemisvaikeudet osastohoitoa vaativan potilaan ja neurologisen potilaan hoidossa

Toteutus: Luento (2 h)
Ajankohta: Tilaajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa erikseen sovittuna ajankohtana
Paikka: Tilaajan osoittamassa, tarkoituksenmukaisessa paikassa tai etäyhteyksin

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta, joka työskentelee terveyskeskuksessa, vanhustenhuollossa, kehitysvammahuollossa ja/tai avoterveydenhuollon yksikössä
Kouluttaja: Puheterapeutti Hilkka Kekkonen, Tutoris Oy (erik. aikuisneurologiaan, mm. LSVT- ja DPNS- lisäkoulutukset)

Koulutuksen hinta: 325 euroa + alv sekä mahdolliset kouluttajan matkakustannukset

Lisätietoja: koulutus@tutoris.fi

Välikorvatulehdukset

VÄLIKORVATULEHDUSTEN VAIKUTUS LASTEN KIELELLISEEN KEHITYKSEEN

Koulutuksen tavoite:
Osallistuja saa tietoa varhaislapsuuden toistuvien välikorvatulehdusten vaikutuksesta lasten kielelliseen kehitykseen

Koulutuksen sisältö:

  1. Varhaislapsuuden toistuvat välikorvatulehdukset
  2. Kuulotiedon käsittely – kielen oppimisen perusta
  3. Puheäänteiden kuuloerottelu ja puheen tuotto lapsilla, jotka ovat sairastaneet toistuvia välikorvatulehduksia
  4. Välikorvatulehduksia sairastavan lapsen kielen kehityksen tukeminen

Toteutus: Luento (2 h)
Ajankohta: Tilaajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa erikseen sovittuna ajankohtana
Paikka: Tilaajan osoittamassa, tarkoituksenmukaisessa paikassa tai etäyhteyksin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja: Puheterapeutti Sini Haapala, Tutoris Oy

Koulutuksen hinta: 325 euroa + alv sekä mahdolliset kouluttajan matkakustannukset

Lisätietoja: koulutus@tutoris.fi