Koulutuspalvelut

Oman osaamisen jatkuva päivittäminen on mitä tärkein tekijä kuntoutusalan ammattilaisen työhyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta.

Ajantasaisen tiedon merkitys korostuu kuntoutusalalla. Esimerkiksi viime aikoina huimasti kehittyneet neurofysiologiset tutkimusmenetelmät tarjoavat jatkuvasti uutta tutkimustietoa ja teoriapohjaa, jolle laadukas ja tuloksellinen kuntoutus perustuu. Lisäksi teknologian kehitys virtuaalitodellisuuksineen vaatii alan ammattilaiselta jatkuvaa tietojen päivitystä. Me Tutoriksella olemme myös sitä mieltä, että oman osaamisen jatkuva päivittäminen on mitä tärkein tekijä kuntoutusalan ammattilaisen työhyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta.

Tutoris panostaa kuntoutusalan asiantuntijoiden osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tarjoamme koulutuspalveluja niin sisäisesti omalle henkilöstöllemme kuin ulkopuolisillekin. Koulutuksissamme yhdistyvät vankka teoriapohja ja käytännönläheisyys. Lisäksi kuntoutusalan asiantuntijamme tarjoavat erityisosaamiseensa liittyen tilauskoulutuksia, jotka voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin.