Tuki- ja liikuntaelinkuntoutus

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. krs
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Puh. 03 3126 0300

Mitä tuki- ja liikuntaelinkuntoutus on?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yksi suurimpia työkyvyttömyyden aiheuttava sairausryhmä Suomessa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat myös paljon toimintakyvyn ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen rajoituksia, sekä avuntarvetta. Tuki- ja liikuntaelimistön riskitekijöitä ovat kuormittavat työasennot, huono työ- ja nukkumisergonomia, ylipaino, tupakointi, perinnölliset ja rakenteelliset tekijät, vähäinen liikunta sekä tapaturmien ja traumojen aiheuttamat tekijät.

Tuki- ja liikuntaelinkuntoutus on kokonaisvaltaista asiakkaan ja fysioterapeutin yhteistyötä, jossa pyritään helpottamaan tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista johtuvia kipuja tai toimintakyvyn rajoitteita.

Tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksesta hyötyvät myös neurologiset kuntoutujat, joilla on neurologisista ongelmista aiheutuen sekundaarisia tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja, liikerajoituksia tai lihasten toiminnan häiriöitä.

 

Missä ja millä välineillä?

Fysioterapia toteutetaan tiloissamme Tampereella. Fysioterapeutin tärkein työkalu on vahva ammattitaito, jota ylläpidämme säännöllisesti lisäkoulutuksin.

Hoitomenetelmiä

  • Manuaalinen terapia
  • Fysikaalinen hoito
    • Sähkökipu- ja ultraäänihoito
    • Akupunktio
    • Fysioterapeuttinen ohjaus
    • Terapeuttinen harjoittelu

Miten pääsen kuntoutukseen?

Kuntoutukseen tullaan lääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella, jossa maksajana on Kela, vakuutusyhtiö, työnantaja tai oma kotikuntasi. Meille voit tulla myös itse maksavana.

Mitä tuki- ja liikuntaelinkuntoutus sisältää?

Tuki- ja liikuntaelinkuntoutus perustuu tarkkaan fysioterapeuttiseen tutkimiseen, jonka pohjalta suunnitellaan fysioterapian toteutus. Kuntoutus koostuu fysioterapeutin antamasta hoidosta, joka voi sisältää käsin tehtävää manuaalista terapiaa, fysikaalista hoitoa, fysioterapeuttista ohjausta ja terapeuttista harjoittelua. Itsenäinen ohjeiden mukainen harjoittelu auttaa parantamaan ja ylläpitämään tuloksia.

Onnistunut kuntoutus perustuu koko kehon toiminnallisen kokonaisuuden ymmärtämiseen. Pelkän vaivan hoitaminen ei johda pysyviin tuloksiin, vaan täytyy myös ymmärtää mikä kivun tai toimintakyvyn rajoitteen on aiheuttanut.

 

Mitä hyötyä kuntoutuksesta on?

Tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksessa edetään ongelmasta riippuen askel askeleelta kohti pysyvämpää hoitotulosta. Alussa fysioterapiaa voidaan toteuttaa tiivisti, vähitellen kertoja harventaen. Joskus riittää muutama käynti ammattitaitoisella fysioterapeutilla. Takapakkejakin voi tulla, mutta on tärkeää, että asiakas ymmärtää myös pitkäjänteisyyden merkityksen harjoittelussa.

Tavoitteena on, ettei asiakas pidemmällä aikavälillä tarvitse fysioterapeutin apua, vaan pystyy omatoimisesti ylläpitämään saavutettuja tuloksia omiin elämäntapoihin, ergonomiavalintoihin ja liikuntatottumuksiin nojaten. Tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn parantuminen sekä arjen sujuminen kivuttomasti.