Päiväkuntoutus

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

Koskikeskus, 3. krs
Hatanpään valtatie 1
33100 TAMPERE

Puh. 03 3126 0300

PÄiväkuntoutus

Järjestämme tehostettua, moniammatillista kuntoutusta päiväkuntoutuksena sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutustarpeessa oleville. Toteutukseen osallistuvat aina fysio- ja toimintaterapeutti. Lisäksi kuntoutukseen voivat osallistua kuntoutusmuodosta riippuen psykologi, sosiaalityöntekijä, jalkaterapeutti ja hieroja.

Päiväkuntoutusmuodot

 • Tehostettu kädenkäyttö
 • Kävelykuntoutus
 • Kivunhallinta
 • Aivovammakuntoutus

Päiväkuntoutuksen tavoitteena on aktivoida kuntoutujaa ylläpitämään ja parantamaan toiminta- ja/tai työkykyään. Kursseille voi tulla maksusitoumuksella (esim. Kela, oma kotikunta, vakuutusyhtiö) tai itse maksaen.

 

Kuntoutuskokonaisuus

 • 4 hengen pienryhmä
 • 4-6 kuukauden aikana kaksi tehojaksoa + välijakson aikana toteutettavat kuntoutuspäivät
 • Ohjelmaa tukevat ohjatut kotiharjoitteet
 • Kuntoutuspäivän pituus on viisi tuntia sisältäen lounasruokailun ja pienen lepotauon ohjelmien välissä
 • Läheinen voi osallistua yhteen kuntoutuspäivään, jolloin hän saa tietoa omaisen kuntoutumisesta
 • Kuntoutustilat ovat esteettömät, kurssilaisten käytössä on lepohuone
 • Lounasruokailussa, wc-käynneissä ja lääkkeiden otossa saa tarvittavan avustuksen

 

Päiväkuntoutukseen hakeminen

Ota yhteyttä puhelimitse (03) 3126 0300

Tehostettu kädenkäyttö

Tehostetun kädenkäytön kuntoutuksessa keskitytään harjoittelemaan käden toimintoja: hienomotoriikkaa vaativaa tarttumista, liikkuvuutta ja voimaa, joita tarvitaan kaikessa arkisessa elämässä. Harjoittelussa käytetään erilaisia menetelmiä mm. teknisavusteisia laitteitta.

Lue lisää

Kuntoutujalle laaditaan yksilöllisiin voimavaroihin ja tavoitteisiin perustuva ohjelma. Kuntoutus soveltuu hyvin aivohalvauskuntoutujille ja henkilöille, joilla on erityisesti tarve yläraajan kuntoutukseen. Käsikuntoutuksesta hyötyy silloin, kun kädessä on tarttumisen mahdollistavaa liikettä ja olkanivelessä on alkavaa liikettä.

Kävelykuntoutus

Kävelykuntoutuksessa keskitytään liikkumisen ja tasapainon hallinnan harjoitteluun. Harjoittelussa käytetään erilaisia menetelmiä mm. teknisavusteisia laitteita ja tarpeen mukaan painokevennettyä kävelyä, jossa asiakas harjoittelee liikkumistaan kävelymatolla tai -radalla. Kehon omaa painoa kevennetään harjoitteluun suunnitelluilla valjailla, jolloin asiakas pystyy hyödyntämään pientäkin jalkojen liikettä kuntoutumisen varhaisesta vaiheesta lähtien ja harjoittelu tehostuu.

Lue lisää

Kävelyä ja tasapainoa harjoitellaan monipuolisesti yksilöllisin tavoittein. Kävelykuntoutuksesta hyötyy silloin, kun jaloissa on tahdonalaista liikettä ja pystyy seisomaan itsenäisesti tai yhden henkilön avustamana.

Kivunhallinta

Kivunhallintakuntoutuksessa saa työkaluja oman kivun hoitamiseen. Tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn parantuminen tai palautuminen. Kuntoutusohjelman perustana on uusin tieto kivusta ja kipukäyttäytymisestä. Ohjaajina toimivat kipukuntoutukseen, tule-sairauksiin ja psykofyysiseen fysioterapiaan perehtyneet fysioterapeutit, kipukuntoutukseen perehtynyt toimintaterapeutti sekä kipupsykologi.

Lue lisää

Kuntoutuksessa käytetään uusimpiin tutkimuksiin ja yleisesti kipukuntoutukseen hyväksyttyjä menetelmiä. Kuntoutujan soveltuvuuden kuntoutukseen arvioi erikoislääkäri, jolla on tietoa kroonisesta kivusta ja sen hoidosta. Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksesta voi tarvittaessa tilata vastaanottokäynnin lääkärin vastaanotolle.

Osa kivunhallinnan päiväkuntoutuksista on suunnattu erityisesti CRPS-kuntoutujille.

Aivovammakuntoutus

Kuntoutus soveltuu aivovammakuntoutujalle. Aivovammakuntoutusryhmä pyritään kokoamaan siten, että kuntoutujat voisivat tukea toisiaan samantyyppisten kokemusten jälkeen. Parhaimman hyödyn saa, kun kuntoutuja on motivoitunut ja kykenee ryhmämuotoiseen toimintaan.

 

 

Lue lisää

Kuntoutusohjelma toteutetaan pienryhmässä, jolloin vertaistuki edistää motivaatiota ja tavoitteisiin pääsemistä. Kuntoutujalle laaditaan yksilöllisiin voimavaroihin perustuva ohjelma ja tavoitteet. Kuntoutuksessa harjoitellaan arjen hallintaa yksilöllisen tarpeen mukaan painottaen kodin, työpaikan ja harrastuksiin liittyviin toimintoihin. Ohjelma sisältää mm. alku- ja loppuarvioinnit sekä palaverit, kokemukselliset harjoittelut ohjaajan kanssa, asiantuntijan neuvontatunnit sekä yhteydenotot ja kuntoutusselosteen jatkosuosituksineen hoitavalle taholle.