Verkkoajanvaraus

Varaa aikasi fysioterapiaan tästä.

Ajanvaraukseen

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus

välimatkoista välittämättä

Tutoriksen etäkuntoutuksen avulla puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalvelut onnistuvat kuntoutujan omassa ympäristössä kaikkialla Suomessa ja ulkomailla.

LUE LISÄÄ

PALVELUT

Tarjoamme vaativan kuntoutuksen palveluita eri ikäisille kuntoutujille. Toteutamme palvelut kuntoutujan arjessa uusinta teknologiaa hyödyntäen.

AJANKOHTAISTA

Tutoris Oy:lle ensimmäisenä kuntoutusalalla Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -tunnus

15.03.2018 • Uutisia
LUE LISÄÄ

Lasten tunnetaitoryhmä kokoontuu

26.02.2018 • Uutisia
LUE LISÄÄ

TUTORIKSELLA VIEDÄÄN KUNTOUTUSTA UUDELLE TASOLLE RECOVERIX-AIVOKUNTOUTUSLAITTEISTON AVULLA

26.01.2018 • Uutisia
LUE LISÄÄ

Kiitos vuodesta 2017!

12.12.2017 • Uutisia
LUE LISÄÄ

TUTORIS FACEBOOKISSA

Tutoris Erikoiskuntoutus

Tutoris Oy on kuntoutus- ja hoivapalveluita valtakunnallisesti tuottava suomalainen yritys. Lääkinnällisen kuntoutuksen puhe-, toiminta- ja fysioterapiapalveluita sekä hoivapalveluita tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien organisaatioille sekä Kansaneläkelaitokselle. Yritys työllistää noin 200 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.
Tutoris Erikoiskuntoutus
Tutoris Erikoiskuntoutus20.maaliskuuta kello 09:54
Miten perheystävällisyys toteutuu Tutoriksella? Annoimme puheenvuoron terapeuteillemme. Katso video ja tykkää, jos olet samaa mieltä meidän kanssa siitä, että yritysten perheystävälliset käytänteet hyödyntävät kaikkia ja niitä kannattaa kehittää.
Tutoris Erikoiskuntoutus
Tutoris Erikoiskuntoutus
Tutoris Erikoiskuntoutus20.maaliskuuta kello 08:25
Suomen Kuntoutusyrittäjät -verkkolehti teki jutun Tutoriksen puheterapeuttien kehittämistä nettiterapiapeleistä. Lue koko juttu linkistä:
https://kuntoutusyrittajat.fi/…/innovaatio-nettiterapiape…/… 👇
Tutoris Erikoiskuntoutus
Tutoris Erikoiskuntoutus19.maaliskuuta kello 15:10
Tutoriksen kuntoutuksen toimialajohtaja Sari Arffman ja eTutoriksen projektipäällikkö Kristiina Kotilainen luennoivat Snellmania-Yliopiston webinaarisarjan kahdella verkkoluentokurssilla: Kohti laadukasta etäkuntoutusta - vinkkejä etäkuntoutuspalvelun käynnistämiseen ja kehittämiseen (5.4.-3.5.2018) sekä Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutuksessa ja terveydenhuollossa (10.4.-15.5.2018). Linkit kursseihin kommenteissa 👇

Ilmoittaudu verkkokoulutuksiin, niin saat kä­si­tyk­sen mitä etä­kun­tou­tus voi olla sekä vink­ke­jä etä­kun­tou­tus­pal­ve­lun käyn­nis­tä­mi­seen. Toisella kurssilla käsitellään, mi­ten vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta jo hyö­dyn­ne­tään kun­tou­tuk­ses­sa ja mil­lai­sia hyö­ty­jä sekä haas­tei­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­se­e­en liit­tyy.
Tutoris Erikoiskuntoutus
Tutoris Erikoiskuntoutus18.maaliskuuta kello 12:00
Onko lähipiirissäsi lapsia, joilla on R- tai S- äänteen tuottamisessa haasteita? Puheterapeuttiemme kehittämien nettiterapiapelien avulla lapset ovat oppineet puuttuvan äänteen lasta motivoivalla tavalla. Harjoittelu on hauskaa Ärjyn Ärräkoulun ja Sirun Sihinäkoulun nettiterapiapelien parissa ja saat jokaisen pelilisenssin mukana kattavan kotiharjoittelupaketin. Voit tilata verkkokaupastamme pelilisenssin terapeutin reaaliaikaisella etäohjauksella tai itsenäisellä harjoittelulla. Verkkosivustoltamme on mahdollista tilata myös ammattilaislisenssi esimerkiksi päiväkotinne käyttöön! Verkkokauppalinkit kommenteissa 👇😊
https://www.youtube.com/watch?v=FhN2_Fn-15o
Tenkka-Poo - Tutoriksen Nettiterapiapelit
Tutoriksen nettiterapiapelit - Ärjyn Ärräkoulu ja Sirun Sihinäkoulu
youtube.com