Linnuntie

Kelan ja Tutoriksen yhteisessä Linnuntie-hankkeessa kehitetään toimivia ja arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen.

Ilmoittaudu ilmaiseen lasten etäkuntoutuskokeiluun tästä.

LINNUNTIETÄ KUNTOUTUKSEEN

Onko lapsellasi lääkärin toteama tarve puhe-, toiminta-, tai fysioterapialle?

Kelan ja Tutoriksen yhteistyönä toteutuvan Linnuntie-lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen kuntoutuskokeilut käynnistyvät keväällä 2017.

Linnuntie-hankkeessa kehitetään etäkuntoutusta 1-7-vuotiaillle lapsille yhdessä kuntoutujan läheisten kanssa. Etäkuntoutuksessa lapsi ja hänelle tuttu aikuinen ovat yhteydessä terapeuttiin tietokoneen välityksellä. Etäkuntoutuksen keinoin terapia voidaan toteuttaa pitkienkin välimatkojen päähän ilman siirtymisiä.

linnuntie-logo

 

MITÄ ETÄKUNTOUTUS ON?

Etäkuntoutus on helppoa, sillä alle kouluikäiset lapsetkin pystyvät osallistumaan aktiivisesti ruudun toiselta puolelta ja oppivat nopeasti tietokoneen ja hiiren käytön, mikä lisää lapsen motivaatiota etäterapiaa kohtaan. Interaktiivisen ohjelman kautta molemmat voivat aktiivisesti osallistua ja käsitellä materiaaleja tietokoneella. Lähes kaikki materiaali kynätehtävistä tietokonepeleihin voidaan jakaa asiakkaan ja terapeutin välillä.

Kotiharjoittelu ja tiedon jakaminen monipuolistuu terapian nauhoittamisen, muokkaamisen ja tallentamisen avulla, sillä em. materiaalin voi lähettää asiakkaalle sisältäen yksilöllisesi tehdyt merkinnät. Tutoriksen käyttämä etäkuntoutusohjelma on saatavissa kaikille tietokoneille, joissa kamera, mikrofoni ja kaiutin, tarvitaan vain sähköpostiosoite.

Etäkuntoutuksen edut

• mahdollistaa palvelut lähes kaikkialla
• apuna etäkuntoutukseen perehtyneet erikoisasiantuntijat
• monipuoliset kuntoutusvaihtoehdot
• motivoi lapsia harjoitteluun
• palvelu asiakkaan omaan elinympäristöön
• ei ylimääräistä matkustamista
• mahdollistaa entistä paremmin läheisten osallistumisen kuntoutukseen
• helppokäyttöisyys tietokoneen kautta

 

NÄIN PÄÄSET MUKAAN

Ilmoittautuminen hankkeeseen on päättynyt.

 

YHTEYSTIEDOT

LISÄTIETOJA

Kristiina Kotilainen
Projektipäällikkö
044 712 1903
kristiina.kotilainen@tutoris.fi

Laura Juvala
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
040 560 6272
laura.juvala@tutoris.fi

OHJAUSRYHMÄ

Jarkko Honkonen
Projektipäällikkö
Kelan kuntoutustyöryhmä

Elina Niemitalo-Haapola
FM, pt
Oulun yliopisto

Lea Saarni
TtT, ft
Tampereen ammattikorkeakoulu

Tuula Uutela
TtM, tt
Metropolia Ammattikorkeakoulu